Училище за родители

 

 

Дислексията е свързана с проблем при четенето, а дисграфията с писането, без да има умствено увреждане. 
Тя се диагностицира най-често в начална училищна възраст и най-вече при втори клас, защото основните й симптоми са свързани с четенето и писането и по-точно невъзможността детето да се научи по традиционния начин да чете и пише. Ако наблюдаваме детето си, още в детската градина можем да видим някои особености, които да ни насочат - например трудности в ученето наизуст, повечето деца не могат да си връзват обувките, не могат да научат нищо, свързано с последователности във времеви план като сезоните, дните на седмицата, месеците.
Необходима е и промяна в Закона за народната просвета, където тези деца да намерят място.
Трябва индивидуален подход и обучение с дете с РВВ и много форми на извънкласно обучение с детето.
Децата с РВВ нямат видими проблеми, не са  деца със специални образователни потребности и се обучават по общоприетата методика. 
Децата с подобни проблеми са кротички, техните родители смятат, че са умнички, но много трудно се справят с учебния материал, особено с разказвателните предмети, при които уроците са структурирани. 

Как се разпознават децата с обучителни затруднения - с дислексия и с дисграфия

Когато се установи, че децата и учениците неправилното изписват букви, например вместо "в" пишат "з", или при диктовка, когато пропускат букви.

Това се случва защото децата с такива проблеми не визуализират звука със съответния графичен знак.