Сайт на 4 г клас:

meclass7.webnode.com/

 
 
 

С безкрайна любов към всички деца -

бъдете щастливи и летете, усмихвайте се и мечтайте!

teacher.bg/cs/blogs/julia1313/archive/2009/08/22/28183.aspx

www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/

Списък на книги за прочит в 5 клас

 

1.  Български народни приказки

2.  Приказки на народите 

3.  Турски народни приказки

4.  Сава Попов - Хитър Петър

5.  Елин Пелин - Приказки

6.  Николай Райнов - Български вълшебни приказки

7.  Ангел Каралийчев - Приказен свят

8.  Георги Райчев - Чудното огледало

9.  Ерих Кестнер – Приказки

10.           Доналд Бисет - Небивалици

11.           Николай Кун - Старогръцки митове и легенди

12.           Лозинка Йорданова - Българска народна митология, Български предания и легенди

13.           Български народни песни

 

 Митове и легенди 
Приказки за Хитър Петър 
Фолклорни песни за Крали Марко 
Приказки 
1. Шарл Перо 
2. Братя Грим 
3. Ханс Кристиян Андерсен 
Асен Разцветников - Стихотворения 

www.az-deteto.bg/knigi/5-klas/5/klas.html

www.mobilis.bg/mobilis/knigi/za-uchenicite-prez-ljatototo/5-klas.html

 

www.teacher.bg/Article/Details/38239

За упражнение- проверете знанията си, деца:

bglog.net/nachobrazovanie/73716

www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/test_4kl.html

www.slideshare.net/NadetoMitko/ss-4023658

www.slideshare.net/atlantic/ss-2094578

otkrovenia.com/main.php?action=show&id=33153

r.tutovski.com/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=128

kids.souee.org/index.php?page=248§ion=2

  АЗ И БУКВИТЕ  Доротея 50 т Калина 50 т Теодора 45 т Марио 41 т

 

Резултати от Европейско кенгуру:

105 точки Доротея

90 точки Калина

60 точки Марио

55 точки Георги

35 точки Христо

Поздравления!

bglog.net/ClientFiles/5214c65f-f53c-4a6f-8cb8-4b8fd6c60566/IV_klas_BEL_2013.pdf

Сказуемно определение-подчертава се с една права и една вълнообразна линия. Открива се с въпрос за определение,зададен чрез сказуемото за подлога.

Приложение- подчертава се с 2 успоредни вълнообразни линии. Пояснява само съществителното име.

Обстоятелствено пояснение-подчертава се с 2 прави успоредни линии и 2 пресечени. Открива се с въпроса: Къде? Как? Колко?

Допълнение-подчертава се с 2 прави успоредни линии и една пресечена. Открива се с въпроса: Какво? Що? Кога?

Определение- подчертава се с 1 вълнообразна линия.Открива се чрез въпроса : Какъв? Каква? Какво? Какви?

Сказуемо- подчертава се с 2 прави успоредни линии.Открива се чрез въпроса : Какво прави?

Подлог- подчертава се с 1 права линия. Открива се чрез въпроса : Кой? Коя? Кое? Кои?

Какво научих по математика в четвърти клас.doc (76 kB)

www.safenet.bg/index.php?id=2099

bglog.net/blog/DochkaKyuchukova/site/posts/?bid=46068

www.slideshare.net/NadetoMitko/ss-4024975

www.uchenik.com/2009/05/15/test_i_vernite_otgovori_po_chovekt_i_prirodata_za_4_klas.html

bglog.net/nachobrazovanie/73501

Тест

www.bgtest.eu/?f=list_tests&class=4

 

bglog.net/nachobrazovanie/37120

Страхотният букет-Рене Госини.ppt (3,3 MB)

Четене с разбиране

www.slideboom.com/presentations/707040/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82

Електронни тестове

sites.google.com/site/elektronnitestove/

 

Числителни имена
 

Части на речта и части на изречението

Части на речта:

1. Съществително име - назовава предмет
2. Прилагателно име - означава признак на предмет
3. Местоимение - замества име или именно словосъчетание
4. Числително име - назовава число, брой или поредност
5. Глагол - означава действие или състояние, свързано с лице или предмет
6. Наречие - назовава обстоятелствата, при които протича действието
7. Предлог - изразява смислови отношения в изречението
8. Съюз - свързва еднородни части в изречението или различни видове изречения
9. Частица - допълва или уточнява смисъла на изречението
10. Междуметие - изразява чувства, настроения и емоции


Части на изречението

Главни части: Подлог и сказуемо
Подлог - вършителя на действието; открива се с въпросите: Кой?, Коя?, Кое?, Кои?; подчертава се с една права линия.
Сказуемо - означава действие; открива се с въпросите: Какво прави? и Какво върши?; подчертава се с две прави линии.

Второстепенни части:
Определение - открива се с въпросите: Какъв?, Каква?, Какво?, Какви? Чий?, Чия?, Чие?, Чии?; подчертава

се с една вълнообразна линия
Допълнение - открива се с въпросите: Какво?, Каква?, Що?, Кого?; подчератава се с две прави линии и една пресечена
Обстоятелствено пояснение - открива се с въпросите: Къде? (за място), как? (за начин), кога? (за време) и колко?

(за количество); подчератава се с две прави линии и две пресечени

Приложение - пояснява само съществителното име, като уточнява значението или дава друго название;

подчертава се с две вълнообразни линии
Сказуемно определение - открива се с въпрос за определение, зададен чрез сказуемото за подлога;

подчертава се с една права и една вълнообразна линия

gramatika-bg.com/chasti-na-rechta/sushtestvitelno-ime.html

 

Глагол. Минало несвършено време.ppt (2,2 MB)

kids.souee.org/index.php?section=2&page=318

www.slideshare.net/guestdb55fe/ss-288995

bgculturalcenter.org/nac-prvrk-4kl/

bratanova.edu.glogster.com/-/

bglog.net/nachobrazovanie/47944

Дедал и Икар-подобрен вариант-1.ppt (5,2 MB)

Знам и мога

bglog.net/nachobrazovanie/44360

Състезание_Знам и мога.ppt (6,2 MB)

www.slideshare.net/atlantic/ss-1152595

bglog.net/nachobrazovanie/35756

www.youtube.com/watch?v=yhLFkfWrdBw

www.slideshare.net/atlantic/presentation2-1015560

sbnu.org/results.php

 

 
     
 

bglog.net/nachobrazovanie/35542

bglog.net/nachobrazovanie/52906

www.vassilaprilov.org/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3A2010-08-17-01-11-16&catid=59%3Aselectedauthors&Itemid=77&lang=bg

slides.bg/588/

Как да се защитим от пр.бедствия.ppt (3,4 MB)

Основни жизнени процеси.pptx (2 MB)

www.slideshare.net/NadetoMitko/ss-4024975

bglog.net/nachobrazovanie/72553

www.ousvetlina.com/freeUploadDir/%D0%A7%D0%9F%204%20%D0%BA%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%E2%84%964%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8.pdf

krasiangelov.blogspot.com/p/4_07.html

Съществително име.ppt (347 kB)

www.slideboom.com/presentations/516078/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89.-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

Синоними и антоними

www.slideboom.com/presentations/437061

Полезни изкопаеми

www.slideshare.net/guest9fcdb0/ss-2089343

www.slideboom.com/presentations/425194/%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%92%D0%90-4-%D0%9A%D0%9B

www.slideboom.com/presentations/421883/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%98-%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%95%D0%9C%D0%98

bglog.net/nachobrazovanie/blog/filteredlist?cat=3571

ПРОИЗВОДНИ И НЕПРОИЗВОДНИ ДУМИ.ppt (5,5 MB)

www.slideshare.net/atlantic/ss-presentation-926891

www.slideboom.com/presentations/482152/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8

 

ЗИП-Мат-21 октомври.pdf (17,7 kB)

bglog.net/nachobrazovanie/72389

 

www.slideshare.net/atlantic/ss-presentation-941762

bg.svilendobrev.com/detski/knigi/nie-vrabchetata/

 

Тест Математика:

www.math10.com/bg/testove/4klas/test-matematika-4-klas.html

 

www.slideshare.net/atlantic/ss-presentation-926874

 

www.dyslexia-center.eu/site/index.php

 

www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/

www.slideshare.net/lidiqg/ss-5640007

znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=9EC705FE301E2C658615BD0838735A18?encID=693&article=734701660

www.slideshare.net/Rosislide/ss-14722574

www.decata.info/2b/starnet/media/selqnin.htm

www.slideshare.net/zvezdica/1-2418890

www.slideshare.net/atlantic/ss-presentation-926885

www.decata.info/2b/starnet/media/voda4.htm

 

bglog.net/nachobrazovanie/41559

bglog.net/nachobrazovanie/30232

 

r.tutovski.com/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=198

Ch

www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=988§ionID=5

Тест за упражнение по ЧП

krasiangelov.blogspot.com/p/3.html

 

Тестове по Български език и литература

znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=7415FCB2DC0688146740A01FA28C8567.znam1?encID=693&article=1098363705

www.bgtest.eu/?f=list_tests&class=4&predmet=3

Тестове по Човекът и природата 4 клас:

www.bgtest.eu/?f=list_tests&class=4&predmet=6

 

r.tutovski.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/izrechenie.html

 

tekstove.info/browse.php?id=5182

docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEtDTHJuLUsyaS1qdGxnZEc0bExPcVE6MQ

http://krokotak.com/

http://www.abc-bg.be/letters_bg.html

http://www.abc-bg.be/letters_en.html

http://www.bdp-bg.net/index.html

 

401872_407119855997466_1279857378_n.jpg

games.pumpelina.eu/Crossword/index.htm

detektivi.detskiknigi.com/detektivite-ot-zlatica/

www.omda.bg/bulg/legends/legends_index.htm

 

http://antoineta.wordpress.com/

 

За развитие на четивната техника

bglog.net/nachobrazovanie/68396

bglog.net/nachobrazovanie/71131

 

Сайт 

http://www.umapalata.com/home_en.asp,

 дидактични игри за упражнение на таблицата за умножение. Те имат настройки - скорост, сложност, с едноцифрени и двуцифрени числа по математика, избор на аритметични действия. Опитайте  с  "Вълк и заек", проверете дали знаете таблицата за умножение и деление

 

III_klas_NFS_2012.pdf (247,2 kB)

 

www.slideshare.net/c.gergova/9-3935021

 

bglog.net/ClientFiles/5214c65f-f53c-4a6f-8cb8-4b8fd6c60566/2012-III_klas.pdf

 

bglog.net/ClientFiles/5214c65f-f53c-4a6f-8cb8-4b8fd6c60566/III_klasA5_M2012.pdf

 

www.safenet.bg/index.php?id=1391&art_id=15715

 

www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=----3-

 

 1 срок програма и разписание.doc (194 kB)15.ІХ-за родителите-4 клас.doc (81,5 kB)
2 Видове изречения.ppt (1,4 MB)
BEL.ppt (3,1 MB)
ChO_vh.nivo.docx (28,5 kB)
izbor na deistvie.ppt (329 kB)
Kriterii za ustno ocenqvane.doc (27 kB)
matem_vh.doc (27 kB)
Mimeto.ppt (790 kB)
Narodni buditeli.pptx (2 MB)
tabelki.pdf (145,4 kB)
TEST.ppt (1,8 MB)
UROK--BG.ppt (689 kB)
Vanshno_otsenyavane_.doc (32 kB)
vhodno_nivo_4_klas [test 1 i 2](1).pdf (279,1 kB)
Антискука в клас07 04.doc (725 kB)
Видове изречения.ppt (1,3 MB)
ГЕОМЕТРИЯ.pptx (727,8 kB)
ГЛАГОЛ.doc (41 kB)
деление на числата до 1000 с едноцифрено число.doc (25,5 kB)
Допълнителни задачи.doc (46 kB)
Есенно премеждие.ppt (225 kB)
За да имаш приятели.ppt (1,2 MB)
Забавни задачи 3 клас.doc (430,5 kB)
ЗАДАЧИ за ІІІ клас.doc (23 kB)
Задачи за детективи.doc (559 kB)
Задачи за правопис.doc (93,5 kB)
Знаци при редактиране.doc (61,5 kB)
Име.doc (24,5 kB)
Как пишем съчинение.ppt (4,6 MB)
Какво тр. да знаем по БЕ в 3 клас.doc (57,5 kB)
Какво тр. да знаем по Математика в 3 клас.doc (83,5 kB)
Какво тр. да знаем по Чет. в 3 клас.doc (28 kB)
Какво тр. да знаем по ЧО в 3 клас.doc (61 kB)
Какво тр. да знаем по ЧП в 3 клас.doc (60,5 kB)
Клетва-3e кл.ppt (2 MB)
ЛИЦЕ_НА_ГЛАГОЛА-3клас.ppt (2,6 MB)
Математика.docx (28,3 kB)
Подробен преразказ на разказ.pps (6,6 MB)
Половинка, третинка,четвъртинка3.pptx (3,3 MB)
ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА. ПРАВОПИС- 3 КЛ.ppt (2,6 MB)
приятелство.doc (33,5 kB)
Работен лист-Редактиране на текст.doc (29,5 kB)
Ребус 14.doc (412 kB)
Редактиране на текст (1).ppt (3,5 MB)
Редактиране на текст.ppt (399,5 kB)
Самостоятелна работа по човекът и природата.doc (29,5 kB)
Свойства на веществата.ppt (508 kB)
Събиране с преминаване на десетица-9,8,7,6.ppt (208 kB)
Събиране с преминаване на десетицата.ppt (208,5 kB)
ТАБЛИЦА ЗА УМНОЖЕНИЕ.ppt (495,5 kB)
Тест (изходно ниво) ЧО 3 клас.doc (765 kB)
тест БЕЛ 4 клас преговор от 3кл.pptx (842,5 kB)
Тест по ИТ.pptx (525,2 kB)
Тест ЧП-изх.ниво-3кл..doc (70,5 kB)
Тест- свойства на веществата.ppt (3,3 MB)
Умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа.pptx (310,7 kB)
Ю-Ги-О тест БЕЛ.ppt (5,5 MB)
 

 Как

www.decata.info/2b/starnet/media/formi.htm

 

 

http://www.otkrivam.com/index.php?l=1

 

Имате ученик?

 

1. Будете го спокойно. Отваряйки очи, то трябва да вижда вашата усмивка и да чува ласкавия ви глас. Въздържайте се да го укорявате и хокате. Сутринта преди училище не е моментът да му напомняте вчерашните бели. Дори и да е оставило разхвърляни играчки, отложете забележката си за след училище.  


2. Не го карайте да бърза. Разпределете правилно времето, което е нужно за подготовка на детето за училище. Това е ваша, а не негова задача. И ако не смогва, вината също е ваша. На другия ден го разбудете по-рано - толкова, с колкото е "закъсняло" днес. 


3. Изпратете го сито на училище. До голямото междучасие, когaто ще може да закуси, то ще мисли за сандвич или баничка и няма да е достатъчно съсредоточено в уроците.


4. Не се разделяйте с него с предупреждения от рода на : "Гледай да не грешиш", "Дръж се добре", "Внимавай да не получиш лоша оценка" и др. Далеч по - полезно е да пожелаете на детето успех, да го окуражите с някоя похвала и ласкави думи. На него и без това му предстои труден ден. 


5. Когато се върне от училище, не го атакувайте с въпроси като: "Как мина днес", "Какви оценки изкарa" . Още по - лоши са ироничните подмятания:"E , размина ли ти се без двойка днес ?" или "Кажи , двойкар , как е успеха ?". Посрещайте детето спокойно, без да го обсипвате с хиляди въпроси. Дайте му възможност да се отпусне. Но ако е силно възбудено и още от прага напира да сподели нещо с вас, не отлагайте разговора за после, изслушайте го - това няма да ви отнеме много време. Помислете си понякога колко е важно за вас самите някой да ви изслуша. 


6. Забележите ли , че детето от нещо е огорчено, но мълчи, не го разпитвайте, докато не се успокои. Тогава то само ще ви разкаже всичко. Ако не го направи, след това внимателно се поинтересувайте. Но не се опитвайте да задоволите любопитството си на минутата. 


7. Интересувайте се от успеха на детето си в училище, но не и в негово присъствие. А след като чуете забележките на учителя, не бързайте да линчувате ученикa. За да направите правилни изводи, трябва да изслушате и двете страни. Учителите нерядко са субективни. Те също са хора и не са застраховани от пристрастно отношение към своите питомци. 


8. Не изисквайте от детето веднага след училище да заляга на уроците. Почивка от 2-3 часа просто му е необходима. Още по - добре е, ако вашият първокласник поспива половин - един час. Това е най - добрия начин да възстанови умствените си сили. Най - подходящото време за подготовка на уроците е от 15 до 17 часа. 


9. Не заставяйте детето да научи всичко на един дъх. След занимания от 15-20 минути е добре то да си почине 10-15 минути. И ще е чудесно, ако през това време не седи на едно място, а си играе. 


10. Не стойте над главата му, когато си приготвя домашните. Дайте му възможност да работи самостоятелно. Но, ако се налага да му помогнете, въоръжете се с търпение. Спокойният тон, подкрепата (Не се бой, ще се справиш","Давай , заедно ще успеем"," Аз ще ти помогна") и похвалата , дори и да греши, са му жизнено необходими. А иначе бързо ще убиете желанието му да ви търси за помощ в бъдеще. 


11. Не правете с него пазарлъци от рода на: "Ако ти научиш това стихотворение добре, ще ти позволя да гледаш " Лека нощ , деца "" . Тази порочна практика оставя у детето невярно впечатление за целите на неговото обучение. То може да започне да мисли, че учейки, ви прави услуга, за която вие му се отплащате. Освен това обещанието, което давате, може да се окаже неизпълнимо ( например да спре тока ) и вие да се озовете в сложна ситуация. 


12. Поне половин час на ден посвещавайте само на първокласника, без през това време да се занимавате с домакинстване, с телефонни разговори, гледане на телевизия или разговори с други членове на семейството. Тaка то ще разбере, че за вас няма нищо по - важно за него, и от радостите и от несполуките му. 


13. Изработете в семейството единна тактика за общуване с първокласника . А свойте разногласия по повод кое е " правилно " кое - не е, изяснявайте без него. Ако той има проблем в училище , посъветвайте се с преподавателя му и училищния психолог, потърсете подходяща литература. Не бива да мислите, че всичко ще се реши от само себе си или че постепенно ще натрупате опит. Животът на детето ви не е най - подходящия полигон за експерименти. 


14. Отчитайте, че децата, дори и поотрасналитe, обичат преди заспиване да им четат приказки, да им пеят песни или просто ласкаво да ги погалят по главичките. Всичко това ги успокоява, помага им да снемат натрупаното през деня напрежение и да заспят по - бързо. Старайте се преди сън да не напомняте за неприятностите през деня, да не си изяснявате взаимоотношенията да не обсъждате вчерашната контролна и др.
Във ваши ръце е малкият първокласник да се справи с учебния материал успешно и да ходи на училище спокоен, дори с удоволствие

Мариана Ташкевич , психолог  превод от руски  статия от www.kleo.ru